Handtherapie

Letsel aan uw pols of hand kan grote gevolgen hebben voor het functioneren in het algemeen dagelijks leven ook al is het letsel in eerste instantie ogenschijnlijk klein. Wanneer dit niet adequaat wordt behandeld, kunnen de gevolgen op de lange termijn groot zijn, niet alleen bij het gebruik maar ook cosmetisch.

De behandeling kan bestaan uit een operatie gevolgd door (soms intensieve) therapie bij een handtherapeut. Een handtherapeut is meestal een ergo- of fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op de behandeling van letsels of stoornissen in het hand en pols gebied en heeft hiervoor een aanvullende opleiding gevolgd. Stoornissen in de handfunctie kunnen optreden bijvoorbeeld als gevolg van vergroeiingen bij reuma of verklevingen in de handpalm (ziekte van Dupuytren). Ook deze problemen kunnen, eventueel na operatief ingrijpen van een handchirurg, behandeld worden door een handtherapeut.

Bij Fysio Flex is het helaas niet mogelijk om een spalk aan te laten meten omdat de praktijk niet is uitgerust met de apparatuur om spalken te kunnen maken. Wel kunt u bij ons terecht bij een erkend handtherapeut voor specifieke oefentherapie nadat u elders een spalk heeft aan laten meten. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor advies met betrekking tot handproblematiek.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Luc Theeuwen.